Praktijk Lute
PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING aan VOLWASSENEN, OUDERS, PUBERS, ADOLESCENTEN . Tel: 0653953311
WELKOM

 
Ik ben Leo Lute, pedagoog/psycholoog in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Ik ben getrouwd en heb de puberteit van mijn drie dochters al enige tijd achter de rug.    

 
Ruim 25 jaar heb ik ervaring in het behandelen van volwassenen, jongeren, ouders en gezinnen met psychische en/of psychiatrische problemen. Ik ben in de hulpverlening gestart als B/verpleegkundige. Daarna heb ik aan de Hoge School van Amsterdam de HBO opleiding tot Sociaal Pschiatrisch Verpleegkundige (SPV) gevolgd.
In 1990 ben ik afgestudeerd als pedagoog aan de Universiteit van Amsterdam.

Ik werk als Pedagoog-Psycholoog in de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
Vanaf 1997 ben ik tevens werkzaam in de praktijk Lute&Haverkort te Haarlem, waar ik ouder-cursussen en trainingen geef.

In 2010 heb ik in Alkmaar mijn eigen praktijk gestart. 

In mijn praktijk geef ik therapie aan:

 
Volwassenen, gezinnen, adolescenten en pubers met:

- stemmingsproblemen
- faseproblemen
- gedragsproblemen
- psychische/psychiatrische problemen
- identiteitsproblemenNaast het werken met verschillende leeftijdsgroepen in de GGZ, heb ik me gespecialiseerd in:


1: Geweldloos Verzet in Gezinnen

Hulp aan ouders bij agressie ( verbaal/fysiek) of zelfdestructief gedrag van jongeren.
Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma: met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer. 
Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van geweldloos verzet.

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind in combinatie met een duidelijke stellingname van ouders/opvoeders tegen het ongewenste gedrag, op een vastberaden maar strikt geweldloze en de-escalerende wijze. Anders gezegd: "wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden."

De drie belangrijkste principes van deze methode die vertaald worden naar het gezin zijn 

·          Duidelijk stelling nemen tegen gewelddadig, risicovol of antisociaal gedrag. 

·          Absoluut vermijden van lichamelijk of verbaal geweld. 

·          Verhogen van uw positieve aanwezigheid in het leven van uw kind. 


2: Ouder-Kind problematiek

Heeft u soms het idee dat:
- uw kind is veranderd sinds de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.
- uw puber u niet meer wil horen en hij/zij geheel zijn/haar eigen weg gaat.
- u geen afspraken meer kan maken met uw kind en alleen brutale antwoorden krijgt.
- u het contact met uw kind kwijtraakt.

Ik heb een cursus ontwikkeld, waarin ik ouders in groeps of individueel verband kan leren hoe zij met moelijke opvoedingssituaties om kunnen gaan.
Het verbeteren van het contact staat voor mij daarbij voorop.

De reacties van ouders zijn zeer positief:
- Dit hadden we jaren eerder moeten doen,
- Ik weet nu wat ik goed doe en wat mijn valkuilen zijn,
- Ik heb veel beter contact gekregen met mijn kind,
- Prettig om te merken dat andere ouders tegen dezelfde problemen aan lopen.

       


3: Oplossingsgerichte therapie

De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich  op het heden en de toekomst. Men let op hetgeen de cliënt al goed doet. Hierbij wordt er ingezet op snelle resultaten. Dit is goed voor het moreel van de cliënt, die op deze manier geprikkeld wordt om gemotiveerd en ondernemend te blijven.
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.